بایگانیِ ژانویه, 2018

خوشحالی را بفهمیم

منتشرشده: 24 ژانویه 2018 در 3/6/2012

برای اینکه تعریف واقعی‌ خوشحالی را بفهمیم باید با زمان کنار بیاییم .اینکه من اکنون خوشحال هستم یا خیر همیشه بستگی به اتفاقتی دارد که در گذشته در ذهن من رقم خرده و آینده‌ای که هنوز باید منتظر آن بود .

ای کاش میشد گذشته را حذف کرد و یا آینده را دور نگاه داشت ،انگار هیچوقت اتفاق نخواهد افتاد .

برای داشتن یک دل‌ خوش باید با زمان کنار آمد .باید درک کرد که گذشته ،حال و آینده در زمان تعریف شده اند و زمان چیزی نیست جز ساخته‌ دست بشریت .

برای رسیدن به خوشبختی با خودمان کنار بیاییم .