بایگانیِ فوریه, 2016

حدیث پریشانی

منتشرشده: 1 فوریه 2016 در 3/6/2012

حدیث پریشانی ات را شنیده ام

سال هاست که غمت را با باری بر دوش کشیده ام

آن روز که قطار ما سرنوشت را با خود می‌برد

دعای خیر تو بود که دلم را آرام میکرد

امشب تیر هفتصد سرباز است که به خط، قلب مرا نشان گرفته اند

مرا میا‌‌ن آتش و دود در آغوش گرفتی‌ و میدانستی

هزاران سوار بر اسب ،رفتن مرا جشن گرفته اند

خط قرمز تردید فاصلهٔ ترس و امید را مجزا میکرد

چشمان خیریهٔ تو ، جاذبه را برای من تعریف میکرد

گفتی‌ خاطرات گذشته را مرور کن

از لابه‌لای آن ،گلبرگ عشق مرا برون کن

گلبرگی که سالها میان اشک نوشته خاطرات تو گم شد

صفحاتی که از تیره ورزی این روزگار تیره و تار شد

گفتم در این دنیا عشق و نفرت با جدایی هم پیمان شده اند

لیلی و مجنون سالهاست با طناب جنون بر دار شده اند

اینجا دگر با نفرت، آسمان را انکار نمیکنند

عشق را هر آینه بر دار نمیکنند

اینجا لمس دو نگاه پرّ پرّ نمی‌شود

پرندگان آزاد «جلد»نمیشوند

اینجا اگر یک قطره خون به نا حق ریخت

چشم‌ها به روی او بسته نمی‌شود

بهادر رضائی

Advertisements