بایگانیِ ژوئن, 2015

صحبت از گرفتن حق و حقوق شد

منتشرشده: 30 ژوئن 2015 در 3/6/2012

صحبت از گرفتن حق و حقوق شد و قلب های تپیده برای یک قشر نه کاملا خاص‌??� به این نتیجه رسیدم تعریف ما انسانها از آزادی کاملا تغییر کرده است .واقعا �?‌حقوق اجتماعی یکی‌ از مسخره ترین کلماتی است که در دستور زبان ما تعریف شده است و برای آن باید مبارزه هم کرد .

حقوق اجتماعی در دنیای امروز مساوی است با مزایا پول و بالا رفتن طبقه اجتماعی البته از دید شخص مظلوم واقع شده.

یک جمله بسیار زیبا و مظلوم نمایانه .

مقداری از طبقه مظلوم واقع شده دیگران فاصله بگیریم و نگاهی به حقوق شخصی‌ خودمان بی‌ اندازیم .چقدر برای آنها تلاش کرده ایم .

میدانستید هر انسانی روی زمین حق داشتن یک سرپناه برای خود دارد . حق داشتن آرامش روزانه �در آمد مشخص .تحصیل با فکر آزاد و آیندهٔ کاری از پیش تعیین شده .

شاید بگویید » انسان برای حقوق اجتماعی خود باید تلاش کند » ولی‌ خوب دیگر اسم آن را حقوق اجتماعی نباید گذاشت.

این جمله ای است که خود ما سالها قبل پای ریز آن بودیم .سختی‌ کشیدیم شهید دادیم تا به امروز که مجبور نباشیم برای آن دوباره مبارزه کنیم ولی‌ انگار با دست خود چاهی عمیق کنده ایم .

دیگر مشکلات خودمان فراموشمان شده است

اگر مقداری نگران حقوق دیگران هستید گوگل را باز کنید و سفری داشته باشید به پایین شهر جنوب ایران به پناهنده های ترکیه به مهاجرانی که در این کشور بزرگ فقط به زنده ماندن فکر میکنند نه آزادی .

چه کسی برای آنها باید «مبارزه کند » .(آری خنده دار است مبارزه کردن) .به هر شکلی به هر دلیلی .

انتظارات ما از دنیای پیرامون کوچک تر و کوچک تر شده است .

همجنس گرا دوجنس گرا تکجنس گرا‌??� بی‌ دین با دین‌??� فارس یا عرب یا ترک یا افغان یا بهتر بگویم هر انسانی روی زمین حق داشتن یک زندگی‌ برابر با دیگران را دارد و حتا فکر مبارزه برای گرفتن حقوق شهروندی یعنی‌ قرار داشتن در یک جامعهٔ مریض و نا سالم

باید برای انسان بودن مبارزه کرد �?‌برای داشتن شعور اجتماعی برای داشتن فهم این جمله که » همه بار یک داریم و برگ یک شاخسار »

بهادر رضائی