بایگانیِ اکتبر, 2014

فقط زود قضاوت نکن

منتشرشده: 16 اکتبر 2014 در 3/6/2012

یک میلیارد و هشتصدو پنجاه و … .شمارش ستارگان از دستم در رفته است .البته زیاد هم مهم نیست .همیشه هفت برادر کنار هم ایستاده اند تا یار و یاور ما باشند در لحظاتی که خود را فراموش کرده ایم .به تو ستارهٔ شمال را نشان میدهند تا در این سیاهی شب راه خود را فراموش نکنی.ستاره‌ای که دیگر برای من چشمک نمیزند .

قطب نما همیشه گره گشای ما نخواهد بود .گاهی‌ وقت‌ها یک آهن ربا بر قطب نما غلبه می‌کند و انسان را از مسیر اصلی‌ دور .

ستاره‌های درخشانی در اطراف ذهن نا کامل انسان نور افشانی میکنند . از پیامبران گرفته تا فیلسوف و شاعر .ما فقط به دنبال جهت‌های اصلی‌ میگردیم ولی‌ سیاهی شب است که نور را تعریف می‌کند پس به دنبال ابزاری میگردیم برای پیدا کردن شمال اصلی‌

ولی‌ این قطب نما از افکار منفی دور نخواهد ماند و آهن ربای حسادت و کینه آن را از کار خواهد انداخت .

کمی‌ باید به خودمان زمان بدهیم ،تجربه به تو ثابت خواهد کرد که بایک سوزن و یک برگ و ظرف آب میشود جهت اصلی‌ را پیدا کرد .

هیچوقت در مورد هیچکس زود قضاوت نکن ،قطب نماها زنگ زده اند ،راه را گم خواهی‌ کرد

از قلب خود کمک بگیر که مثل آب زلال است و وجود خودت که مثل برگی روی قطرات آب میگردد و وجدان تو که رو یه این برگ شمال حقیقی را راهنمایی می‌کند

فقط زود قضاوت نکن

بهادر رضائی

Advertisements