بایگانیِ آوریل, 2014

عشق

منتشرشده: 11 آوریل 2014 در 3/6/2012

تن‌ خاکی را روح عطا کن ،روح را ادراک عنایت فرما ،ادراک را انصاف بیاموز …

اما من از خدا عشق می‌خواهم و دیگر هیچ ،که حرارتش بسوزاند ،جسم و روح و ادراک مرا …

می‌ آید و آتش میزند ،خاکستر روی خاکستر

Advertisements