بایگانیِ دسامبر, 2013

خوب زیستن

منتشرشده: 30 دسامبر 2013 در 3/6/2012

تعریف خوب بودن چیست ؟انسان خوب کیست؟ منظور من یک انسان با حرکت‌های موازی و منظم با هنجار جامعه.یک انسان میانه رو که تابع اصول و قوأعدی است که از نظر جامعه پسندیده تر خواهد بود .

کتابها نوشته شده و تحقیقاتی‌ که از نسلها قبل بر روی بشر انجام گرفته و آتش جهنم و باغ بهشت که مرز خوبی‌ و بدی را از قبل مشخص کرده است .

چه تفاوتی بین خوب بودن و خوب زیستن وجود دارد  ؟آنطور که دیگران میخواهند یا آنطور که خودت دوست داری؟

زمان و زندگی‌ انقدر به ما وقت نخواهد داد که فرق این دو رو از هم تشخیص دهیم ولی‌ در این دو راهی هنجار جامعه و سلیقهٔ شخصی‌ کدام را انتخاب می‌کنی‌؟

برای خوب بودن خوب فکر کردن کافی‌ نیست .رفتن در راهی که از قبل مشخص شده کار سختی‌ نخواهد بود ،ولی‌ سختی‌ راه جای است که تنها هستی‌ و افکاری است که از قبل پشت در ایستاده اند و منتظر زمانی‌ هستند که تو را در جاده خاکی تنها ببینند و آن زمانی‌ است که تو همه چیز و همه کس را انکار خواهی‌ کرد ،و (من) از اول شخص مفرد به فعل تبدیل خواهد شد

ولی‌ زمانی‌ که با نیّت شخصی‌ و تحقیق کامل به راحت ادامه میدهی دیگر سوال بالا مفهومی نخواهد داشت .انسان خوب تعریفی ندارد زمانی‌ که خوب زیستن را یاد خواهی‌ گرفت

Advertisements